Milieu & Veiligheid

Als moderne en omgevingsbewuste organisatie besteden wij
veel aandacht aan het milieu. Aan onze werkzaamheden ligt een goed
doordacht milieuzorgsysteem ten grondslag. Al de door ons gebruikte
schoonmaakmiddelen -en materialen zijn onderzocht op de
aanwezigheidvan schadelijke stoffen.


Onze klanten hebben ook de mogelijkheid om voor alternatieve methodieken te kiezen. Hierbij worden
milieuvriendelijke en veilige telescoopstokken gebruikt in combinatie met gedemineraliseerd water.
Dit is niet alleen goedkoper en veilige, maar deze schoonmaakmethode is bovendien op vrijwel elke
locatie te gebruiken. Het resultaat is een nog meer streep- en vlekkeloos glas en geveloppervlak.


Voor onze eigen medewerkers en onze klanten hanteren we een hoge veiligheidsnorm.
Onze projecten worden aangeboden inclusief een risico-inventarisatie. Dit geeft onze klanten
vooraf inzicht in de werkzaamheden, de risico’s, de benodigde materialen en eventuele onmogelijkheden.

Al vanaf 1998 zijn wij in het bezit van het VCA veiligheidscertificaat voor glasbewassing,
gevelonderhoud en reiniging en wij werken volgens de Arborichtlijn ‘veilig werken op hoogte’.
Deze extra waarborgen onderstrepen het belang dat wij hechten aan veiligheid in al zijn facetten.

VCA